Thứ năm, 04 Tháng Giêng, 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2017 NGÀNH ĐỊA CHẤT, TRẮC ĐỊA, DẦU KHÍ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa liên kết với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, thông báo tuyển sinh liên thông lên Đại học năm 2017 như sau:

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

            - Kỹ thuật địa chất

         - Kỹ thuật trắc địa – bản đồ (Trắc địa, địa chính)

         - Kỹ thuật dầu khí

 II. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

- Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành tương đương của các trường Đại học và Cao đẳng

- Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng nghề ngành tương đương của các trường Cao đẳng nghề

III. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN

Thời gian nhận hồ sơ:         Từ ngày 18/7/2017 đến hết ngày 04/8/2017

Thời gian thi:                       Ngày 26, 27/8/2017

IV. HỒ SƠ BAO GỒM

ü  Phiếu tuyển sinh có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương;

ü  Bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề (bản sao có công chứng);

ü  Bảng điểm tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề (bản sao có công chứng);

ü  Học bạ và bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng);

ü  Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

ü  Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);

ü  04 ảnh 3x4 và 03 bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

V. ĐỊA ĐIỂM BÁN HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ ÔN THI:

 

  • Chọn học Trung cấp
  • Chọn học Trung cấp